Thông báo thu học phí các khóa đại học chính quy

UPES – Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Ngày 17/6/2024 Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM ban hành Thông báo số 477/TB-ĐHSPTDTT về việc thu học phí các khóa đại học chính quy đến sinh viên khóa Đại học 16, Đại học 17, Đại học 18 (Danh sách kèm theo Thông báo) không thực hiện cam kết hưởng học phí và sinh hoạt phi theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP như sau:

Thời gian đóng học phí: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/6/2024.
Hình thức đóng học phí: Sinh viên đóng học phí vào tài khoản của Nhà trường.
– Số tài khoản: 060238737111
– Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Chi nhánh Phú Nhuận.
– Chủ tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
– Nội dung chuyển khoản: “Họ và tên_Khóa…, nộp HP HK… năm học…“
Sau thời gian trên, sinh viên không hoàn thành nghĩa vụ học phí sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định./.

Xem chi tiết Thông báo tại đây